Rose-Marie Lindegrens Dokument

(Klicka på bilderna för större bild!)

                                    

                Brev från farmor Matilda Lindegren till sonen Bertil Lindegren med familj

Gustaf Ludvig Elms födelsejournal från Allmänna Barnbördshuset
Vikt ca 3.081 gr och längd ca 50 cm
Farfars farfar

Gustaf Ludvig Elms dopbevis

Äldre poliskammaren (Sophia häktning)
Lindholm har i förvar satt quinspersonen Sophia Elm i förvar som är sjuk og utan husrum samt ej kan vårda sitt späda barn
Gustaf Ludvig.
Elm får arbeta hos entreprenören för afträdes Renhållningen
C H Hagbohm
Stockholm den 9 nov 1829

Ansökan barnhemsplacering 
för Sofia Elms son Gustaf Ludvig Elm
Remitteras till Direktionen för Allmänna Barnhuset att till vård och underhåll  mottaga det uti bilagde Dop-attest omförmälde Gossebarn Gustaf Ludwig för
vilket, emedan modern pigan Sophia Elm, för närvarande är häktad att
genom sin liderlighet befinnes i den uslaste belägenhet, all annan utväg
saknas.
Stockholm den 9 nov 1829
Nordin

Gustaf Ludvig Elm lämnades till uppfostran 
hos torparen Pehr Pehrssons hustru Stina Olsdotter i Torpet Rissle under Fållnäs i Sorunda socken, Södermanland.
Gustaf återlämnades till barnhuset 11 januari 1838 p g a fostermoderns död.

Rissle Torp
Här bodde Gustaf Ludvig Elm från 1829 till
fostermoderns död 1838 då Gustaf
återlämnades till barnhuset.
Fotot är taget på 1920-talet.

Den 10 mars 1838 hämtas Gustaf
Ludvig
av bonden Nils Månsson från Ansjö, Hällesjö. Gustaf Ludvig växer upp hos
Gustaf Anders Borg och hans hustru Brita
Åkerman i Ansjö.

 Gustaf Lindbergs (tidigare Elm)
obetalda handlarräkning från 1883

Tingsboken där Nils Petter Lindberg måtte vard ålagd att i bidrag till föda och uppfostran årligen betala 30 kr för
gossebarnet Jöns Petter Ludvig

Här arbetade farfar som kolare
Bilden är tagen 1907
I denna skola har många av barnen Lindegren gått

               

          Tidningsartikel om farmor

                            Tidningsartilel om Edits man
                                 Isak Tapanis barndom

Julhälsning till Ester 1924-12-24 från familjen
Ester hade scharlakansfeber och låg på epidemisjukhuset

                      Tidningsartikel om Nils Petter Lindberg
                                              
Farfars far